Bez nudy - Atrakcje Gór Świętokrzyskich

Strona główna / Bez nudy

Narty

Samochód: 9 min
http://nartybodzentyn.pl

Samochód: 18 minut
https://sabatkrajno.pl/atrakcje/stok-narciarski/

Ruiny zamku w Bodzentynie

Rower: 20 min 
Samochód: 9 min

Na początku XIV wieku biskup krakowski Bodzanta opuścił miejscowość Tarczek będącą dotąd jedyną siedzibą biskupów krakowskich na ziemi świętokrzyskiej i zbudował drewniany dwór na wzniesieniu nad rzeką Psarką.

Dwór ten dość szybko uległ zniszczeniu, w II poł. XIV w. z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska herbu Jelita postawiono na wzgórzu murowany budynek z czworoboczną wieżą w północno – zachodnim narożniku. 

XV i XVI wiek to czas rozkwitu zamku. 

Po pożarze Bodzentyna z 1413 roku rozbudowy założenia dokonał Zbigniew Oleśnicki wznosząc gotyckie skrzydło północne. 

 

Pod koniec XV w. kardynał Fryderyk Jagiellończyk dobudował od wschodu nowe reprezentacyjne skrzydło mieszkalne z wieżyczkami, w których znajdowały się latryny i klatka schodowa.

Przekształcenia pierwotnie gotyckiej budowli w prawdziwie renesansową rezydencję dokonał w 1581 roku biskup Piotr Myszkowski. Pracami budowlanymi kierował włoski architekt Jan Balcer.
Ostatniej dużej przebudowy dokonano w XVII wieku. Powstało wtedy skrzydło południowe. Po blisko 80 latach w 1691 roku prace ukończył biskup Jan Małachowski, który swój herb Nałęcz, widoczny do dziś, umieścił w nadprożach okien. Zamkowi nadano wówczas formę barokową o planie w kształcie zbliżonym do podkowy.

W XVIII wieku prace o charakterze remontowym prowadził architekt Fontana. Były to ostatnie lata wspaniałości tej rezydencji. Ostatnim – u schyłku XVIII wieku – władcą pałacu był biskup Sołtyk. W 1789 roku dobra duchowne przejęło państwo, wobec czego zamek został opuszczony, potem przekształcono go na spichlerz i szpital wojskowy. 
W 1902 roku obiekt uznano za zabytek podlegający ochronie.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława w Bodzentynie

Rower: 20 min 
Samochód: 9 min

Kościół Wniebowzięcia NMP i św Stanisława w Bodzentynie ufundował kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1413 roku na miejscu dawnej świątyni zniszczonej przez pożar. Budowę nowej okazałej świątyni zakończono w 1452 roku. W XVII wieku obniżeniu uległ dach, a okna nawy głównej zamurowano.

Kościół jest pokaźną, gotycką budowlą w typie bazylikowym, orientowaną na linii wschód – zachód, wybudowaną z cegły. Składa się z trójnawowego i czteroprzęsłowego korpusu oraz trójprzęsłowego, zamkniętego na wschodzie trójbocznie prezbiterium. Do północnej strony prezbiterium dobudowana została zakrystia i skarbiec a przy korpusie od południa kruchta. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, między którymi umieszczono ostrołukowe, obustronnie rozglifione okna. Wejścia ozdobione są czterema ostrołukowymi portalami gotyckimi z piaskowca i jednym schodkowym z laskowaniami.  

Pod koniec XV w. kardynał Fryderyk Jagiellończyk dobudował od wschodu nowe reprezentacyjne skrzydło mieszkalne z wieżyczkami, w których znajdowały się latryny i klatka schodowa.

Przekształcenia pierwotnie gotyckiej budowli w prawdziwie renesansową rezydencję dokonał w 1581 roku biskup Piotr Myszkowski. Pracami budowlanymi kierował włoski architekt Jan Balcer.

 

Ostatniej dużej przebudowy dokonano w XVII wieku. Powstało wtedy skrzydło południowe. Po blisko 80 latach w 1691 roku prace ukończył biskup Jan Małachowski, który swój herb Nałęcz, widoczny do dziś, umieścił w nadprożach okien. Zamkowi nadano wówczas formę barokową o planie w kształcie zbliżonym do podkowy.

W XVIII wieku prace o charakterze remontowym prowadził architekt Fontana. Były to ostatnie lata wspaniałości tej rezydencji. Ostatnim – u schyłku XVIII wieku – władcą pałacu był biskup Sołtyk. W 1789 roku dobra duchowne przejęło państwo, wobec czego zamek został opuszczony, potem przekształcono go na spichlerz i szpital wojskowy. 
W 1902 roku obiekt uznano za zabytek podlegający ochronie.

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

Rower: 15 min 
Samochód: 7 min

Zagroda jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia i ogrodzenie) pochodzą z 1809 roku. Pozostałe trzy zostały dobudowane do domu. Izby mieszkalne pochodzą z lat 1870 i 1920.

Na ekspozycji odtworzono wnętrza zamieszkałe przez średniozamożną, wielopokoleniową rodzinę małomiasteczkowego rolnika. Ekspozycja jest odtworzona na bazie badań terenowych przeprowadzonych w Bodzentynie oraz na materiałach archiwalnych. Pierwsza izba, sień oraz wszystkie pomieszczenia gospodarcze są przykładem wnętrz z połowy XIX wieku. Izba druga reprezentuje wnętrze mieszkalne z pocz. XX wieku, a izba trzecia z okresu międzywojennego.

Romański Kościół św. Idziego w Tarczku

Rower: 11 min 
Samochód: 5 min


J
eden z najstarszych kościołów w Polsce wzniesiony w 1067 roku przez Lamberta Zulę, biskupa krakowskiego. Jak głosi dawna tradycja kościół został konsekrowany przez samego św. Stanisława w 1072 roku, który był również następcą biskupa Zuli.
Kościół wzniesiony został w stylu romańskim. Do dzisiejszego dnia jego pierwotny kształt zachował się prawie w całości w nieskazitelnym stanie. Został zbudowany z kamienia ciosowego, zazwyczaj kwadratowego kształtu. Trzy wąskie okna od strony północnej i jedno od południowej zachowały się w pierwotnej formie. W tylnej ścianie prezbiterialnej znajduje się okienko pochodzenia pierwiastkowego, zamienione obecnie na nisze, w której stoi figura św. Jana Chrzciciela. W 1887 roku opatrzony został sufitem z desek, trzciny i wapnia. Dach kościoła natomiast pokrywa gont.
O fundatorze zabytkowego kościoła miejscowe akta nic nie wspominają. Jednak datę powstania kościoła można wywnioskować z łacińskiego napisu, usytuowanego na wewnętrznej stronie kościoła, po północnej stronie. W przekładzie z łaciny na języki polski znaczy to tyle co: “Świątynię tą wzniesioną w 1067 roku i przez tyle wieków bardzo uszkodzoną, Najjaśniejszy Pan Franciszek II cesarz rzymski szczęśliwie nam panujący, na skutek pokornej prośby ks. Oszczędłowicza, miejscowego proboszcza łaskawie odrestaurować polecił w roku P. 1803”. Napis ten został niestety zniszczony, podczas bielenia kościoła w 1887 roku.

W XVI wieku kościół w Tarczku został gruntownie odrestaurowany lub po prostu powiększony, ponieważ inwentarz z 1611 roku mówi o ceremonii poświęcenia świątyni przez niejakiego biskupa Pawła Dębskiego w 1591 roku. Wszystko to odbyło się za staraniem plebana Walentego Mrowickiego. Kościół miał wówczas trzy ołtarze, które zostały konsekrowane. Największy wzniesiony został na cześć św. Idziego i św. Stanisława, południowy zaś to postać św. Walentego, św. Mikołaja i św. Wojciecha. Trzeci ołtarz, północny, przedstawia scenę narodzin Matki Bożej i św. Anny. Ks. Walenty tuż przed uroczystym poświęceniem kościoła opisał koszty, które poniósł na odrestaurowanie kościoła.
Świątynia ma również kilka drewnianych ołtarzy. W największym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, malowany na drewnianej tablicy, na kredowym podkładzie. Po lewej stronie głównego ołtarza stoi figura klęczącego św. Józefa, za nim widnieje postać szlachcica i trojga dzieci, którzy wznoszą swoje modły do Dzieciątka Jezus. Po drugiej stronie, tam gdzie jest postać Matki Boskiej, klęczy kobieta, być może żona szlachcica, a obok niej dwoje dzieci. Na ołtarzu widnieją również postacie trzech aniołów, czterech pasterzy, wół oraz osioł.

Po prawej stronie znajduje się bardzo dawny ołtarz św. Idziego, wykonany na złocistym tle. Niestety zabytek został zeszpecony i zepsuty. Najprawdopodobniej jest to jedna z części dawnego tryptyku, które zachowały się do dzisiejszych czasów. Po obu stronach tego ołtarza stoją figury św. Józefa i św. Antoniego, zaś u góry obraz św. Walentego. Tryptyk znajdujący się w kościele w Tarczku jest zabytkiem średniowiecznym i zawiera scenę koronowania Matki Bożej. Pierwsze skrzydło, a dokładniej jego górna część przedstawia scenę upadku Chrystusa pod krzyżem. Po drugiej stronie znajdują się dwa obrazki ukazujące u góry św. opata Idziego z krzyżem w ręku, stojącego na brzegu rzeki, za którą widać klasztor. Dolna część obrazu natomiast wyobraża męczeństwo św. Stanisława. Drugie skrzydło przedstawia scenę biczowania Pana Jezusa. Dolna część deski ukazuje scenę zdjęcie ciała Chrystusa z krzyża. Po drugiej stronie, w górze można zobaczyć scenę chrztu Pana Jezusa. U spodu znajduje się obraz przedstawiający św. Mikołaja w czasach młodości oraz w wieku podeszłym w szatach biskupich.
Ciekawostką jest drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz pomniki przyrody: trzy 300-letnie lipy oraz 200-letnia topola. Tradycja głosi, że sadził je sam św. Stanisław, biskup krakowski.

Patronem jest święty Idzi, jak większości romańskich kościołów, co wiąże się z panującym wówczas kultem tego męża. Wielki ołtarz znajdujący się w centrum świątyni został konsekrowany przez biskupa Smolińskiego w 1778 roku.

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej- Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

Rower: 1,32 min 
Samochód: 34 min
Pozycja obowiązkowa.


Klasztor na Łysej Górze to jeden z najważniejszych zabytków gór świętokrzyskich. Klasztor, położony jest na 
Łysej Górze (inna nazwa Święty Krzyż), który jest drugim co do wysokości szczytem Gór Świętokrzyskich.
Łysa Góra to szczególne miejsce, według legend odbywały się tam sabaty czarownic.

W czasach pogańskich w miejscu tym funkcjonowało wielkie sanktuarium pogańskie. Dokładna data założenia opactwa Benedyktów na Łysej Górze nie jest znana.

Według legendy założył je Bolesław Chrobry w 1006 roku. Jednak jak pokazują najnowsze badania naukowe klasztor powstał z inicjatywy Bolesława Krzywoustego. Budynki klasztorne powstawały w różnych okresach i były wielokrotnie niszczone w wyniku wojen i pożarów. W pierwszych wiekach swego istnienia opactwo nosiło nazwę Świętej Trójcy, od głównego ołtarza klasztoru. Od XIV wieku opactwo nosi nazwę Świętego Krzyża, gdyż przechowywane są tam relikwie krzyża, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus. Relikwie te przekazał ojcom Benedyktom syn króla węgierskiego Stefana I, św Emeryk.

Od tamtej pory klasztor stał się miejscem kultu i licznych pielgrzymek wiernych z różnych stron świata. Klasztor na Łysej Górze wielokrotnie był grabiony i niszczony. Ale dzięki hojności wiernych zawsze był odbudowywany. Klasztor przeżył m.in. najazdy Tatarów, Litwinów, Szwedów i Austriaków w wyniku, których ucierpiały budynki klasztorne i same relikwie. Obecny kształt kościół uzyskał w roku 1806, kiedy został odbudowany po wielkim pożarze z 1777r.

Również w czasie trwania I i II wojny światowej klasztor był zdewastowany i popadł w ruinę. W 1918 roku carskim nakazem zlikwidowano klasztor i utworzono w jego murach ciężkie więzienie. W czasie wojny Niemcy utworzyli w murach klasztoru obóz zagłady jeńców radzieckich.

Na polanie pod szczytem znajduje się zbiorowa mogiła ofiar zagłady, których liczbę szacuje się na 8 tysięcy. Po wojnie w mury klasztoru powrócili zakonnicy, a sam gmach zaczęto starannie odbudowywać. Wnętrze klasztoru utrzymane jest w stylu klasycystycznym. Zobaczyć tam można liczne zabytki. Znajdują się tam obrazy, które przedstawiają historię Łysej Góry, oraz historię przewiezienia do klasztoru relikwii św. krzyża.

Szczególną atrakcją kaplicy jest krypta grobowa. Wewnątrz możemy oglądać szczątki ludzkie w otwartych i opisanych trumnach. Leżą tam: fundator kaplicy Mikołaj Oleśnicki, jego żona Zofia, dzieci Oleśnickich, nieznany uczestnik Powstania Styczniowego, opat Sierakowski i w centralnie ustawionej trumnie książę Jeremi Wiśniowiecki. Warto odwiedzić także Muzeum Przyrodniczo-Leśne mieszczące się obecnie w dawnym zachodnim skrzydle klasztornym.

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Miejsce warte odwiedzenia przy okazji zwiedzania Klasztoru na św. Krzyżu
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/

Klasztor bernardynek i kościół w Świętej Katarzynie

Rower: 50 min (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna) 
Samochód: 14 min

Historia klasztoru w Świętej Katarzynie sięga XV wieku, znajdował się tu erem (klasztor pustelniczy) należący do zakonu benedyktynów ze Świętego Krzyża. W 1480 roku konsekrowany został gotycki kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny Panny i Męczenniczki, ufundowany przez biskupa krakowskiego – Jana Rzeszowskiego.

W 1534 roku kościół i klasztor zostały strawione przez pożar. Kościół został odbudowany, a w 1633 roku rozbudowany. Barnardyni mieszkali w Świętej Katarzynie do 1815 roku, a następnie przekazali klasztor bernardynkom z Drzewicy. W 1847 roku w klasztorze wybuchł kolejny pożar. Po naprawie spakolonego dachu i wieży, w 1849 roku do Świętej Katarzyny przeniesiony został drewniany ołtarz Świętej Tekli z Nowej Słupi.

Wejście przez niewielkie krużganki, zwane obchodami, prowadzi do klasztornej rozmównicy i kościoła, w którym znajduje się figura patronki – według tradycji wykonana z drewna cyprysowego i przywieziona z Algieru.

Źródełko świętego Franciszka w Świętej Katarzynie

Rower: 50 min+ 15 min spacer do źródełka (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna)
Samochód: 15 min

Źródełko świętego Franciszka bije w Świętej Katarzynie u stóp Łysicy, w pobliżu drewnianej kapliczki świętego Franciszka. Legenda głos, że woda z tego źródełka ma cudowną moc, leczy choroby oczu, wspomagając męską krzepę, sprzyja także poczęciu męskiego potomka.

Moc ta pochodzi ponoć od łez wylanych przez dziewczynę opłakującą utratę siostry. Źródło obudowane kwarcytową studnią. Od czasu do czasu z wody wydobywają się pękające bańki gazu. Źródło ma stałą temperaturę i nigdy nie zamarza. Kapliczka i źródełko są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w sercu Gór Świętokrzyskich.

Cemi Pracownia Ceramiki Regionalnej Św Katarzyna

Rower: 50 min (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna) 

Samochód: 14 min

Doskonały pomysł na ciekawe zajęcie niezależnie od pogody. Polecamy.
http://cemipcr.pl

Sabat Krajno Park Rozrywki i Miniatur

Rower: 54 min (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna) 

Samochód: 18 min

Zabawa dla dużych i małych. Aleja miniatur, lunapark, park linowy, wyciąg narciarski. Wiele ciekawych atrakcji. 


https://sabatkrajno.pl

Muzeum Minerałów i skamieniałości Święta Katarzyna

Rower: 50 min (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna) 

Samochód: 14 min

Świętokrzyski klejnot- krzemień pasiasty. Warto!
https://www.swkatarzyna-muzeum.pl

Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysica

Rower: 50 min (piękna ścieżka rowerowa Bodzentyn- Św. Katarzyna) + 1h wejście na szczyt
Samochód: 14 min


Łysica należy do pasma Gór Świętokrzyskich, uznawana jest za najniższy szczyt Korony Gór Polskich. W całości znajduje się w Świętokrzyskich Parku Narodowym, którego teren objęty jest ochroną ścisłą.

Jak podaje serwis Nauka w Polscenajwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich nie znajduje się na wierzchołku z krzyżem, który najczęściej zdobywają turyści, tylko tuż obok na Górze Agaty. Według pomiarów z grudnia 2018 roku okazało się, że Łysica jest wyższa, niż do tej pory uważano (612 m n.p.m.):

  • Szczyt z krzyżem ma wysokość 613,4 m n.p.m.
  • Skała Agaty 613,7 m n.p.m.

     

    Z Łysicą związanych jest wiele legend. Dwie z nich to:
  • Legenda o dwóch siostrach, która opowiada o rodzinnej zdradzie i pazerności. Historia toczy się wokół dwóch sióstr. Starsza siostra wraz ze swoim wybrankiem uknuła spisek przeciwko młodszej, chcąc nie tylko pozbawić ją majątku, lecz także życia. Koniec końców to właśnie ona ginie pod gruzami zamku, który miał znajdować się na Łysicy, a na jego zgliszczach pojawia się źródło powstałe ze szczerych łez młodszej dziewczyny.
  • Druga legenda głosi historię księżniczki, która z nudów zaprasza diabły na kolację. Podczas wspólnej zabawy rozpętała się burza, która w jednej chwili zamieniła zamek znajdujący na Łysicy w zgliszcza.

Góry Świętokrzyskie nazywane są najbardziej tajemniczymi górami na terenie Polski. Wyobraźnię turystów pobudza ukształtowanie terenu na tym wyjątkowym obszarze. Pełno tu jaskiń, rumowisk i formacji skalnych, które były kiedyś miejscem pogańskich kultów.


Krótszy i bardziej popularny szlak na Łysicę rozpoczyna się w Świętej Katarzynie. Przed wejściem na szlak znajdują się dwa parkingi. Jeden znajduje się po drugiej stronie ulicy od wejścia do Parku Narodowego i jest bezpłatny. Drugi parking znajduje się tuż przed wejściem i również jest bezpłatny, ale kierowcy zachęcani są do pozostawienia datków na położony obok klasztor.
Szlak prowadzący na szczyt Łysicy jest wyjątkowo dobrze przygotowany i wędruje się nim naprawdę komfortowo. Cała wycieczka nie jest długa, miejsami napotkacie wspomniane już wcześniej drewniane barierki okalające ścieżkę po obu stronach, w wyższych partiach natkniecie się nawet na drewniane stopnie pokrywające kamienistą ścieżkę. Cała wędrówka będzie zatem łatwa i przyjemna. Po drodze czeka na was jeszcze jedna, bardzo ciekawa atrakcja turystyczna, z której słyną całe góry świętokrzyskie a mianowicie gołoborza. Gołoborza to termin ludowy nadany obszarom bezleśnym – gołym od boru – które znajdują się na stokach gór świętokrzyskich.
W Świętokrzyskim Parku Narodowym występują one zarówno na północnym jak i południowym stoku pasma Łysogórskiego. Na Łysej Górze powstało największe w górach świętokrzyskich i jedno z największych w średniogórzu Środkowej Europy pole nagiej pokrywy blokowej. Jedno z takich gołoborzy możecie podziwiać właśnie na trasie ze Świętej Katarzyny na szczyt Łysicy. Wyprawa na Łysicę jest doskonałym pomysłem dla wszystkich turystów. Łysicę trzeba zdobyć.

Rezerwat Gagaty Sołtykowskie- największe ślady dinozaurów w Polsce


Samochód: 44 min Rower: 2,11 min

Tylko tutaj będziesz chodził tymi samymi ścieżkami co prawdziwe dinozaury. Nie zobaczysz tego w żadnym innym miejscu w Polsce.

Dąb Bartek- prawdopodobnie najstarsze drzewo w Polsce


Samochód: 37 min Rower: 1,49 min

Według legend, w cieniu dębu mieli odpoczywać królowie, m.in. Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło i Stanisław August Poniatowski. Jan III Sobieski miał ukryć w drzewie skarby. Zobacz na własne oczy drzewo, które jest świadkiem historii od 1000 lat.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie


Samochód: 18 min Rower: 58 min

https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/mauzoleum-w-michniowie/o-muzeum/54016,O-Muzeum-w-Michniowie.html

Jaskinia Raj


Samochód: 47 min Rower: 2,38 min

Odwiedź najpiękniejszą jaskinię w Polsce. Zobacz na własne oczy krzemienne narzędzia, służące człowiekowi neandertalskiemu zamieszkującemu tę jaskinię ok. 50 000 lat temu do pracy, a także szczątki mamuta, nosorożca włochatego i niedźwiedzia jaskiniowego.

 

https://jaskiniaraj.pl

Krzemionki Opatowskie- pradziejowa kopalnia krzemienia


Samochód: 18 min Rower: 58 min

„Krzemionki” są największym i najlepiej zachowanym obiektem na świecie, związanym z pradziejowym górnictwem. Kopalnie wyróżniają się wielkością i walorami poznawczymi spośród innych tego typu obiektów na świecie, przede wszystkim ze względu na zakres i charakter badań archeologicznych oraz nowatorskie rozwiązania konserwatorskie. „Krzemionki” znacznie przewyższają kopalnie, takie jak: Grimes Graves (Anglia), Grand Pressigny (Francja), Ryckhold-St. Geertruid (Holandia), Spiennes (Belgia).

 

Źródło:

http://krzemionki.pl

Bałtowski kompleks turystyczny

Samochód: 52 min
Rower: 2,33 h

Otoczony zielonymi wzgórzami, położony w widłach rzeki Kamiennej Bałtowski Kompleks Turystyczny to idealne miejsce do wypoczynku i rodzinnej zabawy. Znajdą tu dla siebie atrakcje zarówno fani prehistorycznych stworzeń jak i Ci, którzy cenią sobie bezpośredni kontakt z naturą.

Do naszych atrakcji należą – JuraPark – park dinozaurów, Zwierzyniec Bałtowski czyli safari z dzikimi zwierzętami, Polska w Miniaturze – najpiękniejsze zamki i pałace, Sabatówka Wioska Czarownic – zaczarowane miejsce zabaw dla najmłodszych, Park Rozrywki z atrakcjami dla każdego, Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni” i wiele innych. Położenie kompleksu sprzyja uprawnianiu turystyki aktywnej – nording walking, bieganie czy rodzinne spacery .

Aby zapewnić Wam najwyższy komfort zabawy zapewniamy również całoroczną bazę noclegową oraz mnóstwo punktów gastronomicznych serwujących pyszne dania kuchni regionalnej i nie tylko. Wyjątkowa restauracja „Bałtowski Zapiecek” przypadnie do gustu małym i dużym smakoszom.

Zamek w Chęcinach

Samochód: 48 min
Rower: 2,15 h

 

Warownia powstała przed 1306 r., gdyż w tym roku po raz pierwszy pojawia się w dokumentach Władysława Łokietka. Miał trafić do rąk biskupa Jana Muskaty, który wymieniany jest obok Wacława II jako inicjator budowy zamku. Król jednak po roku odebrał mu zamek, co było karą za biskupie spiskowanie przeciw władcy. Łokietek uczynił z warowni ważny ośrodek władzy książęcej. Odbywały się na nim kilkukrotnie zjazdy rycerstwa z Małopolski i Wielkopolski. Do 1320 r. w Chęcinach mieścił się skarbiec królewski przeniesiony wówczas na Zamek Królewski na Wawelu. Z tego zamku wyruszyły też polskie wojska na Kujawy, gdzie stoczyły bitwę z Krzyżakami pod Płowcami.