Regulamin obiektu i warunki rezerwacji

Strona główna / Regulamin

Regulamin obiektu i warunki rezerwacji

Szanowni Goście, 

Cieszymy się, że zainteresowaliście się naszym obiektem. Cenimy sobie bezpieczeństwo i Wasz komfort i chociaż słowo „regulamin” nie budzi przychylnych skojarzeń prosimy, zapoznajcie się z poniższymi zasadami. Włożyliśmy sporą część serca, aby pobyt u nas współgrał ze wszystkim, czego oczekujecie. Czujcie się jak u siebie. Wierzymy, że to miejsce przyciągnie fajnych ludzi, że Goście odwiedzający Wzgórza Kunowskie mają szacunek do przyrody
i wszystkiego z czego możecie tu korzystać. 

WARUNKI REZERWACJI I MELDUNKU

 1. Rezerwacja terminu wynajmu konkretnego domu lub całego obiektu możliwa jest poprzez rezerwację online, telefonicznie lub mailowo.
 2. Konto do wpłat przelewem bankowym:  

  Odbiorca:
  Cztery Kąty Plus 

  89 1870 1045 2083 1056 7894 0001 

 3. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 40% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 4. Bezkosztowa anulacja lub zmiana rezerwacji jest możliwa do 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia pobytu.  Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana lub zmieniona po ustalonym terminie opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana. 
 5. Na poczet wynajmu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł (zwracana w terminie do 7 dni od daty wymeldowania, po odebraniu i stwierdzeniu braku zniszczeń, kradzieży, uszkodzeń w domu i na zewnątrz. Kaucja płatna jest na konto wskazane na stronie lub w mailu.
 6. Zameldowanie możliwe jest od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wymeldowanie proszę zgłosić co najmniej 30 minut wcześniej w celu odebrania danego domu.
 7. W przypadku skrócenia wynajmu domu przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
 8. Przedłużenie pobytu (po regulaminowej godzinie wymeldowania) bez poinformowania Gospodarza/Opiekuna skutkuje naliczeniem opłaty za wstrzymanie serwisu sprzątające w wysokości 100 zł. Możliwe jest przedłużenie godziny wymeldowania, jednak należy zawsze zgłosić to Gospodarzowi/Opiekunowi obiektu.
 9. Do korzystania z domów uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane/ zgłoszone.
 10. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 11. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 12. Osoby wynajmujące domy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 13. O potrzebie otrzymania faktury VAT należy poinformować maksymalnie dzień przed zakończeniem pobytu. 
 14. Komplet kluczy (pilot brama, dom) odbierane są samodzielnie ze sejfów zamontowanych na ogrodzeniu przy bramie wjazdowej. Kod do sejfu Gość otrzymuje w dniu przyjazdu w wiadomości SMS. Za zgubienie kluczy lub pilota przez Gości pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 15. Organizowanie wieczorów panieńskich/ kawalerskich jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Właściciela.
 16. Rezerwacja wieczoru panieńskiego/ kawalerskiego jest możliwa tylko i wyłącznie przy wynajęciu całego obiektu na wyłączność i zawarciu stosownej umowy. 

STREFA RELAKSU, CHILL I GRILL

 1. Na terenie obiektu dostępne są wiaty grillowe, miejsce na ognisko, balia, sauna i basen zewnętrzny. Za przygotowanie miejsc do użytkowania (poza basenem) odpowiadają Goście. 
 2. Przygotowanie rusztu, rozpalenie ogniska, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest po stronie Klienta. Do dyspozycji Gości jest drewno, wszelkiego rodzaju rozpałka leży po stronie Klienta.
 3. Sauna i balia. Goście samodzielnie obsługują strefę relaksu (włączanie i wyłączanie, nagrzewanie sauny, napełnienie balii wodą).
 4. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą obsługa może przygotować balię z gorącą wodą (nalanie wody, przygotowanie drewna, rozpalenie paleniska, utrzymanie ognia przez 4 godziny, po kąpieli- opróżnienie balii, wygaszenie i opróżnienie paleniska, posprzątanie wokół balii i pieca). Koszt przygotowania balii do kąpieli 120 pln.
 5. Klucz do sauny znajduje się w sejfie umieszczonym przed wejściem do sauny. Kod zostaje wysłany w kompletnej wiadomości SMS w dniu przyjazdu. Przed wejściem do sauny/balii należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, znajdującej się w strefie relaksu.
 6. Basen zewnętrzny czynny jest w okresie od maja do końca września (termin jednak zależny jest od czynników atmosferycznych takich jak min. przymrozki).
 7. Za korzystanie z basenu odpowiedzialni są Goście. W strefie basenowej nie ma ratownika. Prosimy o wzmożoną uwagę i pilnowanie zwłaszcza dzieci. W basenie nie mogą przebywać zwierzęta.
 8. Na terenie obiektu dostępnych jest 6 rowerów górskich. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru w cenie 13zł/doba.
 9. W ofercie Wzgórz Kunowskich dostępne są różne pakiety dla Gości. O chęci zakupienia konkretnej oferty (min. masaże, kosz śniadaniowy i inne), należy poinformować Gospodarza wcześniej, co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem.

ZASADY OGÓLNE

 1. Akceptujemy zwierzęta. Właściciele psów zobowiązani są utrzymać czystość po pupilach (unikanie zabrudzeń na wypoczynkach, łóżkach i innych meblach), w tym sprzątanie odchodów pozostawionych na zewnątrz. Obecność zwierzaków nie może zakłócać bezpieczeństwa i wypoczynku pozostałych Gości. Pobyt zwierząt jest bezpłatny. W przypadku szkód wyrządzonych przez nie, Goście zostaną obciążeni kosztami.
 2. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
 3. W przypadku utracenia/ zagubienia/ kradzieży, w tym kradzieży rzeczy osobistych użytkowników domu, Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
 4. Wszelkie naprawy/ serwis, wymiany etc. powstałe na skutek niezgodnego z regulaminem lub wynikające z nieprawidłowego korzystania w czasie wynajmu będą wykonywane na koszt Najemców i zostaną rozliczone z wpłaconej kaucji a w przypadku, gdy koszt napraw/ wymian etc. przekracza wartość wpłaconej kaucji, Najemca jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty na wskazany w niniejszym regulaminie numer konta w terminie do 2 dni od daty otrzymania informacji z rozliczeniem powstałej szkody/ ubytku.
 5. W przypadku, gdy prace serwisowe/ naprawcze, uniemożliwią Właścicielowi prowadzenie normalnej działalności i wynajmu domów, Najemca zostanie obciążony za każdy dzień wyłączenia obiektu/ domu z użytkowania stawką jak za każdy dzień najmu zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.wzgorzakunowskie.pl.
 6. Wartość powstałych szkód będzie ustalana w drodze polubownej a w przypadku, gdy strony nie porozumieją się co do wartości szkody, za wiążącą przyjmuje się wycenę firmy/ serwisu budowlanego/remontowego wskazanego przez Właściciela.
 7. W domach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia tej zasady Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji. 
 8. Na terenie Wzgórz Kunowskich obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-8:00. Rażące zakłócenia spokoju należy zgłaszać pod nr tel. kom. 535 955 925 lub 730 808 803.
 9. Na terenie obiektu Gospodarz zapewnia bezpłatne, prywatne miejsca parkingowe. Nie są strzeżone, dlatego należy zamykać bramę wjazdową.
 10. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona, ma prawo wyprosić Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad regulaminu, współżycia społecznego i bezpieczeństwa. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Wynajmującego zostanie wezwany na teren nieruchomości lub wezwana do interwencji zostanie Straż Gminna lub Policja, Wynajmujący uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 11. Nie prowadzimy usług serwisu sprzątania podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domu, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
 12. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.
 13. Obowiązuje segregacja śmieci – plastik, szkło, papier, odpady mieszane – brak segregacji 120zł, Goście po zakończeniu wynajmu są zobowiązani do wyniesienia śmieci z domku do odpowiednich koszy umieszczonych przy wejściu do danego domu.
 14. Teren przed domkiem powinien pozostać w stanie nie gorszym niż był – czyli brak papierosów, papierków oraz innych zabrudzeń – sprzątanie koszt 120zł
 15. Ognisko można rozpalić tylko w wyznaczonym do tego miejscu i terminie. Ze względu na bliskość lasu KATEGORYCZNY ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK W TERMINIE od początku lipca do końca października. W tym terminie dozwolone jest korzystanie z grilla. Wszelkie aktywności związane z operowaniem otwartym ogniem muszą się odbywać z zachowaniem najwyższej uwagi i ostrożności.
 16. Naczynia / sztućce / garnki najemca zostawia czyste.
 17.  Jeżeli używany był piekarnik, należy go po sobie posprzątać, plamy i zanieczyszczenia z tapicerki i innych mebli powinny być usunięte. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 200 zł.
 18. Ze względu na drewniane konstrukcje domów, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru.  Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 19. Za nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki odpowiadają Goście.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości po zakończonym pobycie.
 21. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.